Volg de dienst van 18 oktober

Volg de dienst van 18 oktober
U kunt de dienst van zondag 18 oktober ook eenvoudig vanuit huis volgen door de liturgie te downloaden of de kerkomroep te beluisteren.

Hoe?


Klik hier voor de liturgie van de dienst


Klik hier om de dienst via de kerk omroep te volgen of een dienst opnieuw te beluisteren
 

Ontvang de gedrukt liturgie (groot lettertype ook mogelijk) door een mail te sturen naar:
- Baukjeholthuis.haanstra@gmail.com
- JanniedeGroot@UPCMail.nl
(binnenkort kunt u het mailadres liturgie@pghurdegaryp.nl gebruiken) 
 
lees meer »
 
kleding winkel gesloten tot 31 december 2020

tot 31 december 2020 gesloten
kleding winkel gesloten tot 31 december 2020
In verband met het Coronavirus en de daarme samenhangende richtlijnen van het RIVM en het gebruikersplan wat dient te worden nageleefd, is in goed overleg met de alle vrijwilligsters van de KledingWinkel besloten om in ieder geval t/m 31 december a.s. de KledingWinkel gesloten te houden. 
Voor de zomercollectie zal een passend doel gezocht worden.
 
 
Collecte digitaal

Collecte digitaal
Steun onze kerk!
doneer op NL96RABO 0320 9800 57, t.n.v. PG Hurdegaryp, bedankt!

Klik hier voor alle contactmogelijkheden.
Klik hier voor overige rekeningnummers voor donaties en giften.

Hartelijk dank!
 
Verjaardagfonds

Verjaardagfonds
Vanaf maart dit jaar zijn de vrijwilligers van het Verjaardagfonds niet meer voor een bijdrage bij de jarige gemeenteleden langsgegaan. De zakjes die nog in bezit zijn bij de vrijwilligers kunnen ingeleverd worden op 9 oktober van 16.00 tot 16.30 in Nieuw Perspectief. Cees Goodijk zal dan zitting houden.

Nu heeft Cees Goodijk aangegeven te willen stoppen met de organisatie van het Verjaardagfonds en daarom zijn we op zoek naar iemand die dit wil overnemen. Lijkt het u wat om de organisatie van het Verjaardagfonds over te nemen, dan kunt u contact opnemen met Cees Goodijk, Preesterlanswei 1, tel. 473238.
Helaas kunnen wij vanwege corona voorlopig nog niet langskomen voor het Verjaardagfonds.  Natuurlijk hopen wij, zodra het kan, weer verjaardagzakjes te kunnen ophalen.
Wilt u toch een bijdrage geven voor het Verjaardagfonds? U kunt uw bijdrage overmaken op NL81 RABO 0362 7058 52 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Hurdegaryp, o.v.v. Verjaardagfonds.
 
 
Pastoraal contact

Pastoraal contact
U zult begrijpen dat ik in deze periode niet bij u thuis kan komen, maar hebt u behoefte aan een persoonlijk gesprek, dan kunt u kunt mij natuurlijk altijd bellen!
Ook een e-mailbericht (predikant@pghurdegaryp.nl) is welkom.

Ik reageer zo snel mogelijk.
Vriendelijke groet, Geke Westra.