Vacatures in onze kerk

Vacatures in onze kerk
 
Actie voor Diaconia in Moldavië

Actie voor Diaconia in Moldavië
Steun onze actie ! 
Als Dianconie zetten we ons in voor de hulp aan onze zuster organisatie Diaconia in Moldavië.

Klik op onderstaande video om te zien wat ze in Moldavië doen voor de vluchtelingen uit Oekraïne.Steun vluchtelingen Moldavië:
NL43 RABO 0362 7058 52
o.v.v. vluchtelingen Moldavië


Klik hier voor alle informatie over deze actie.

Namens Diaconie en ZWO, bedankt.
 
lees meer »
 
Nagenieten met foto's van:

Nagenieten met foto's van:
Jeugddienst met Lifenote! 

Een bijzondere jeugddienst op 29 janauri!

Klik hier voor de foto impressie (inloggen)
 
 
Beroepingscommissie predikant

Beroepingscommissie predikant
 
Huispaaskaars Huispaaskaars
Bestel voor 14 maart!De intekenlijst ligt in de hal van Nieuw Perspectief.
Taakgroep Liturgie
 
 
Wij begroeten.....

Wij begroeten.....
De kerkenraad maakt bekend dat ds. Piet Beintema uit Dokkum bereid is gevonden om ons door de vacaturetijd heen te helpen, na het vertrek van ds. Heleen Maat.
Hij zal vooral de rol als voorzitter van het moderamen en de kerkenraad op zich nemen.

Ook hebben we na een lange zoektocht een jeugdwerker gevonden, die ons jeugdcollege zal bijstaan bij de organisatie van het jeugd- en jongerenwerk in onze gemeente.
Haar naam is Reina van der Wielen.

Beiden zullen zich in het kerkblad presenteren, maar gaan al direct aan de slag; u zou ze dus ook al eerder tegen kunnen komen. 
De kerkenraad is verheugd en dankbaar dat in deze vacatures nu is voorzien en wenst beiden Gods zegen op hun werk in onze gemeente.

Met vriendelijke groet,
Harm Schreiber, scriba
 
Ons kerkblad online

Ons kerkblad online
Twalûd februari (nr 1) 2023 is vanaf heden beschikbaar.
 
Ledenadministratie

Ledenadministratie
Help de ledenadministratie van de PKN-kerk in Hurdegaryp!
 
lees meer »