Mondkapje is dringend advies

Mondkapje is dringend advies
Beste gemeenteleden,
 
In deze tijd waarin we helaas maar beperkt kunnen samenkomen in de kerk, hopen we dat velen van u de uitzendingen vanuit de kerk weten te vinden via Kerkomroep.  
Er hebben ons echter enkele berichten bereikt dat de live uitzending op het aanvangstijdstip niet te ontvangen is via Kerkomroep. Wij vinden dit zeer vervelend, omdat hiermee het online verbonden zijn bemoeilijkt wordt. Hier kunnen wij als kerk helaas weinig aan doen, omdat de oorzaak ligt bij de leverancier van Kerkomroep.
 
Wij hebben deze week contact gezocht met de Kerkomroep en te horen gekregen dat de problemen deze week waarschijnlijk verholpen zullen worden zodat we hopelijk weer snel allemaal tegelijkertijd de dienst online kunnen bijwonen.
Mocht Kerkomroep as. zondag om 9.30 uur niet werken (de site wordt dan door zóveel mensen bezocht dat hierdoor toch problemen kunnen ontstaan), schakel dan op een later moment tijdens de dienst alsnog in of beluister de dienst later op de dag.
Klik hier voor de liturgie voor de dienst.(Nieuws)
 
Dan nu even over de kerkdiensten op zondag.
Wat is het fijn dat er weer mensen in de kerk zijn. Wat een gemis, dat dit bijna vier maanden lang niet kon. Het vraagt veel creativiteit van ons allen, hoe we gemeente kunnen zijn in deze tijd. Hoe we met elkaar verbonden kunnen blijven. 
 
Wilt u ook deelnemen?
We zien dat er in de kerk op zondag nog wel ruimte is voor meer kerkbezoek. Schroom daarom niet om u aan te melden bij de scriba. Hoe? lees hieronder.
Samen zijn we kerk.


Aanmelden kerkdiensten Nieuw Perspectief
Vanaf 21 juni 2020 zullen er weer kerkdiensten plaatsvinden in Nieuw Perspectief, voorlopig met een beperkt aantal personen vanwege de coronamaatregelen. Met dit formulier kunt u aangeven op welke zondagen u de kerkdiensten kunt en wilt bijwonen en met hoeveel personen. Op basis van alle ontvangen reacties maken wij een rooster, waarin staat wie op welke zondag welkom is in de kerk. Met dit inschrijfformulier geeft u dus alleen uw voorkeur aan, het rooster bepaalt wanneer u daadwerkelijk naar de kerk kunt komen. U ontvangt op de vrijdag voorafgaande aan de betreffende zondag schriftelijk bericht of u die zondag uitgenodigd bent voor de kerkdienst in Nieuw Perspectief. Bent u onverwacht toch verhinderd, dan meldt u dat bij de scriba zodat er alsnog iemand anders gevraagd kan worden. Houdt u er rekening mee dat bij binnenkomst een aantal vragen over uw gezondheid zal worden gesteld en dat u naar een plaats in de kerkzaal zal worden begeleid.

Formulier invullen en:
  • per e-mail sturen naar: scriba@pghurdegaryp.nl
  • of via WhatsApp sturen naar: 06 221 89 509
  • of in de brievenbus van: De Hof, Van Weerden Poelmanstraat 3
  • of op uw verzoek op laten halen via: uw wijkouderling of de scriba
De aanmelding uiterlijk de woensdag voorafgaande aan de betreffende zondag.

 
terug