Corona maatregelen per 7 november

Corona maatregelen per 7 november
Naar aanleiding van de persconferentie van dinsdag 2 november, heeft de kerkenraad opnieuw de mogelijke gevolgen voor onze Protestantse Gemeente besproken. Er zullen met ingang van zondag 7 november een aantal aanvullende maatregelen gelden.
Wij vragen u de volgende regels te respecteren en na te leven. 

Gevolgen voor Protestantse Gemeente Hurdegaryp
- blijf thuis bij klachten en laat je testen
- desinfecteer je handen bij binnenkomst
- draag een mondkapje bij verplaatsing in de kerk
- op de zitplaats mag het mondkapje weer af
- neem de jas mee naar de zitplaats (geen garderobe)
- laat handen schudden achterwege
- hoest en nies in de elleboog
- houd je aan de anderhalve meter afstand
- leg een rode sticker *) op de stoelen naast je
- laat in de kerkzaal 2 stoelen naast je vrij
- leden van 1 huishouden kunnen naast elkaar zitten
- wacht op de koster bij het verlaten van de kerkzaal
- respecteer ook de 1,5 meter bij het koffiedrinken
- kosters blijven zorgen voor voldoende frisse lucht


*) rode sticker: kerkgangers krijgen een rode sticker mee als ze de kerk in gaan, die ze op de stoelen naast zich kunnen leggen zodat er afstand gehouden kan worden (2 stoelen ruimte)

De dienstdoende ambtsdragers en kosters zien toe op de naleving.

Dankbaar
Wij zijn dankbaar dat de diensten voortgezet kunnen worden en vragen met nadruk om de afgesproken regels te blijven hanteren. Zo beschermt u zichzelf en anderen in de kerk.

Met vriendelijke groet,
Harm Schreiber, scriba
 
terug