zo 19 mei 2019

Doopdienst in Nieuw Perspectief

Locatie: 
 Nieuw Perspectief
Tijdstip: 
 9:30 uur

Voorganger: Ds. G. Westra
1e collecte: 1e Oekraïne weeshuizen
2e collecte: Kerk
Jong Perspectief: Lieuwkje Kooistra en Rinske Grol
Kinderoppas: Anneke Henstra en Sacha Wijmenga
Autovervoer: mw. A. van der Veen, 47 76 91

Bennemastate 15:30 uur: Ds. T.A. Huttenga, Burgum (H.A.)

Wilt u vandaag uw kindje laten dopen? Stuur dan een bericht aan predikant@pghurdegaryp.nl.
Het doopgesprek zal plaatsvinden op donderdag 2 mei, ’s avonds om 19.45 uur in de pastorie.
 

terug