za 20 april 2019

Stille Zaterdag

Locatie: 
 De Hofkerk
Tijdstip: 
 22:00 uur

Voorganger: Ds. G. Westra

Autovervoer: Dhr. A. J. Breimer 47 30 72

Vanuit de stilte van de Goede Vrijdag en het duister van deze nacht komen we om tien uur weer in de Hofkerk samen om te luisteren naar verhalen van doortocht en bevrijding. Aan de vooravond van Pasen, op Stille Zaterdag, horen we de getuigenissen van Gods trouw in de geschiedenis van Israël - als opmaat voor de Opstanding van Christus. Dit is de grote nacht, waarin wij gedenken hoe God zijn Zoon, Jezus Messias, heeft opgewekt uit de dood, als eerste der mensen. De nieuwe Paaskaars wordt binnengebracht
en het paars van de ingetogenheid maakt plaats voor het wit van het Opstandingsfeest en samen vernieuwen we onze doopbelofte.
Een ad hoc koortje o.l.v. Marieke van der Meer zingt met ons mee en Joop de Jong is onze organist. Een vreugdevol begin voor de viering van
Pasen!

Stille zaterdag of Paaszaterdag volgt op Goede Vrijdag. Het is de laatste dag van de lijdensweek die voorbereidt op het christelijke paasfeest, de opstanding van Christus uit zijn graf. Op deze dag herdenkt men de tijd dat Christus dood in het graf lag en er als het ware een stilte in de wereld optrad. 

terug