Laatste zondag kerkelijk jaar

Laatste zondag kerkelijk jaar
Nagedachtenis 2023
 
4 december 2022 Jan Gaatse de Vries 85 jaar
17 december 2022 Rinske Hofstra-van der Meer 100 jaar
15 januari 2023 Tjitske Holwerda-Vogel  95 jaar
25 januari 2023 Anneke Sjoerdsma-van Hijum  77 jaar
7 februari 2023 Lammert de Boer 85 jaar
8 februari 2023 Sjoukje Talstra 84 jaar
16 februari 2023 Hendrikje Sjoukje Hukema-van der Hoek 85 jaar
4 maart 2023 Jitze van der Meer 60 jaar
8 maart 2023 Aantje Buruma-Stuit 93 jaar
30 april 2023 Pieter Prins 89 jaar
6 mei 2023 Maaike Annema-Stobbe 89 jaar
11 mei 2023 Trijntje Toren-Visser 84 jaar
16 juni 2023  Jacoba Geertsma-Talsma 86 jaar
7 juli 2023 Douwe Soepboer 84 jaar
08 juli 2023  Jannie de Vries 81 jaar
10 juli 2023 Krina Posthuma-Jumelet   87 jaar
21 juli 2023 Aagje Bron-van der Kooij   89 jaar
25 juli 2023  Alkina Oudhof-Wesseldijk 83 jaar
16 oktober 2023   Froukje de Boer-Pilat   77 jaar
26 oktober 2023  Janke Kootstra-Spoor   101 jaar
2 november 2023  Jouke Veninga  80 jaar
  Niemand leeft voor zichzelf (Lied 961)  

 
terug